اصلاحاتی با اشتباهاتی فاحش

اصلاحاتی با اشتباهاتی فاحش

وقتی تأکید بر صنعتی کردن گذاشته شد، کشاورزی از رشد بازماند. اختلاف بین درآمد شهری و روستایی از 2 به 1 در سال 1959 به 3 به 1 در 1972 افزایش پیدا کرد. جمعیت شهرهای ایران به سرعت نسبت به خدمات و مسکن رشد پیدا کرد.

کافه تاریخ- کشکول

شاه همزمان با افزایش قیمت نفت اصلاحات فراوانی را در عرصه اقتصادی آغاز نمود؛ اما این اصلاحات با اشتباهات زیادی مواجه بود که برخی از آن‌ها ریشه در سیاست‌های اشتباه او در گذشته داشت و برخی نیز ناشی از فساد سیاسی و اقتصادی بود. در هر صورت نتیجه این سیاست‌ها به اختلافات درآمدی، از بین رفتن کشاورزی و سایر مشکلات عدیده منجر شد:
«دولت ایران برای بیش از دو دهه، برنامه‌هایی را برای اجرای نیازهای اقتصادی، اجتماعی مردم ایران و خصوصاً فقرا مورد تأکید قرار داده است. برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی در سطح وسیع از اوائل دهه 1960 دنبال شد. ولی انگیزه‌های اصلی برای توسعه از سال 1973 وقتی که افزایش مؤثر در قیمت‌های نفت دولت را قادر ساخت که روی فعالیت‌های عمرانیش به مقدار زیادی سرمایه‌گذاری کند، پدیدار شد. دولت دو سوم هزینه‌های بودجه‌ای را به توسعه اقتصادی و برنامه‌های رفاه اجتماعی اختصاص داده است. درآمد سرانه در ابتدای سال 1978 به حدود 240 دلار رسید. برنامه اصلی اصلاحات ارضی که در دهه 1950 شروع شد، نه تنها سیستم مالکیت فئودالی ایران را از بین برد، بلکه یک سوم از جمعیت را به طور مستقیم و 30 درصد دیگر را به طور غیر مستقیم منتفع نمود. خدمات درمانی تا مناطق روستایی توسعه داده شد و تلاش‌های جدی برای کاهش بیسوادی تقبل شده است. متوسط سن از 41 به 53 سال افزایش پیدا کرد. موفقیت‌هایی که تاکنون به دست آمده‌اند، هنوز کافی نیستند. مواجه شدن با احتیاجات گوناگون و خصوصیت ناتمام آنها به طور مادی به کشاکشی که سال 1978 بیشتر به وسیله آن مشخص می‌شود کمک کرد. وقتی تأکید بر صنعتی کردن گذاشته شد، کشاورزی از رشد بازماند. اختلاف بین درآمد شهری و روستایی از 2 به 1 در سال 1959 به 3 به 1 در 1972 افزایش پیدا کرد. جمعیت شهرهای ایران به سرعت نسبت به خدمات و مسکن رشد پیدا کرد. توزیع درآمد غیرعادلانه است: 20 درصد از جمعیت که کامیاب‌ترین افراد هستند 5/63 درصد از درآمد را در سال 1975 دریافت نمودند که 5/57 درصد در سال 1972 بود. درآمد 40 درصد متوسط از 31 درصد در 1972 به 5/25 درصد در 1975 رسید. درآمد 40 درصد فقیر از 5/11% 1972 به 11% در 1975 رسید.»1
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •