نخستین پیروزی دیپلماتیک آمریکا در جنگ سرد

نخستین پیروزی دیپلماتیک آمریکا در جنگ سرد

میان شوروی و آمریکا پس از جنگ جهانی دوم جنگی دیپلماتیک در گرفت. یادداشت برنز به مولوتوف نقطه ی شروعی بود بر پایان یافتن خواسته های بعد از جنگ شوروی در ایران...

کافه تاریخ- اخبارتاریخی

با پایان جنگ جهانی دوم، ایران به عنوان یکی از نقاط مورد اختلاف دو ابرقدرت باقی ماند. این مسئله به جنگی دیپلماتیک میان دو طرف انجامید. جنگی که در نهاد تازه تاسیس سازمان ملل متحد نیز ظهور و بروز یافت و جالب اینکه سرانجام آن قدرتی که از ایران دور بود، بر ابرقدرتی که همسایه شمالی ایران بود، چیره شد:
«یادداشت برنز به مولوتوف نقطه ی شروعی بود بر پایان یافتن خواسته های بعد از جنگ شوروی در ایران. احتمالا در آن زمان اهمیتش درک نشد ولی شوروی حاضر نشد برسر خاور نزدیک خطر رویارویی با ایالات متحده را قبول کند. تا پاییز 1947/1326 که بالاخره مجلس شوروی ملی قرارداد نفت شمال را رد کرد میزان شکست شوروی آشکار نشد ولی از همان مراحل نخست کار نحوه ی طرح و پیگیری دعوی ایران در سازمان ملل خود بیانگر دست بالای آمریکا بود. ایالات متحده نخستین پیروزی دیپلماتیک خود را در جنگ سرد به نحو موثری کسب کرده بود. اتحاد شوروی نسبت به یادادشت آمریکا واکنشی نشان نداد و بدین وسیله در رفع هرگونه شک و تردیدی نیز که احیانا وزارت خارجه ی ایالات متحده نسبت به موجه بودن اقدامش داشت کمک کرد.»1
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •