ساخت اولین سرود ملی ایران به سفارش  ناصرالدین شاه

ساخت اولین سرود ملی ایران به سفارش ناصرالدین شاه

در سال 1291 قمری/ 1873 میلادی سرود ملی ایران ساخته شد. این سرود معمولا در سلام روز عید و پس از جلوس شاه بر تخت مرمر نواخته می شد و تا پایان سلطنت محمدعلی شاه مورد استفاده بود . . .

کافه تاریخ- کافه هنر

 

آلفرد آژن باتیست لومر، موسیقی دان فرانسوی درسال 1284 قمری برابر با 1863 میلادی  برای تعلیمات موسیقی نظامی به استخدام دولت ایران درآمد . مدتی پس از آغاز فعالیت لومر، ناصرالدین شاه قاجار ساخت سرود ملی و مارش تاجگذاری (مارش سلطان) را به او سفارش داد. در نتیجه در سال 1291 قمری/ 1873 میلادی سرود ملی ایران ساخته شد. این سرود معمولا در سلام روز عید و پس از جلوس شاه بر تخت مرمر نواخته می شد و تا پایان سلطنت محمدعلی شاه مورد استفاده بود. البته به سفارش ناصرالدین شاه اثری حماسی و سرود تاجگذاری دیگری نیز توسط شوان آهنگساز فرانسوی ساخته شد.

منبع:

امیراشرف آریا پور، روند آموزش موسیقی درایران از قاجار تا  امروز ، فرهنگ و هنر مقام موسیقیایی، تهران ، 1389 ص 97

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •