درخواست سفیر ایران در انگلیس برای تعطیلی «کاباره شهرزاد»

درخواست سفیر ایران در انگلیس برای تعطیلی «کاباره شهرزاد»

در این سند نامه محسن رئیس سفیر ایران در لندن به دکتر امینی نخست وزیر مبنی بر معرفی دانشجویان متحصن در سفارت و ارسال گزارش سوابق تحصیلی آنها ازجمله دانشجویان دولتی و بورسیه ، مشاهده می شود. سفیر ایران همچنین تعطیلی کاباره شهرزاد در لندن بدلیل مغایرت با مصلحت دانشجویان ایرانی را به تهران پیشنهاد می کند.

کافه تاریخ- سند تاریخی

 

در این سند نامه محسن رئیس سفیر ایران در لندن به دکتر امینی نخست وزیر مبنی بر معرفی دانشجویان متحصن در سفارت و ارسال گزارش سوابق تحصیلی آنها ازجمله دانشجویان دولتی و بورسیه ، مشاهده می شود. سفیر ایران همچنین تعطیلی کاباره شهرزاد در لندن بدلیل مغایرت با مصلحت دانشجویان ایرانی به تهران پیشنهاد می کند.

 

تعطیلی کاباره شهرزاد

 

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •