سند/ تاکید بهائیان بر ترویج موسیقی در برگزاری جشنها

سند/ تاکید بهائیان بر ترویج موسیقی در برگزاری جشنها

مکاتبات محفل روحانی ملی بهاییان ایران ، لجنه ملی موسیقی و بیت العدل اعظم درمورد تهیه نواری حاوی قطعات موسیقی برای جشنهای عید رضوان

کافه تاریخ- سند تاریخی

 

مکاتبات محفل روحانی ملی بهاییان ایران ، لجنه ملی موسیقی و بیت العدل اعظم درمورد تهیه نواری حاوی قطعات موسیقی برای جشنهای عید رضوان

 

ترویج موسیقی توسط بهائیان

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •