دو مرتبه ای که رضا خان در زندگی اسدالله علم مستقیماً دخالت کرد

دو مرتبه ای که رضا خان در زندگی اسدالله علم مستقیماً دخالت کرد

شخیصت امیر اسدالله علم را باید به حق یکی از بدنام ترین چهره های تاریخ معاصر ایران دانست. اسدالله علم که به قول مرحوم دکتر مصدق «جد اندر جد جاسوس انگلیس بود» طبق سنت خانوادگی از اوان جوانی به خدمت سازمان اینتلیجنس سرویس بریتانیا درآمد و تا آخرین نفس از خدمت به بیگانگان، وطن فروشی، هرزگی و مال اندوزی دست نکشید.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

شخیصت امیر اسدالله علم را باید به حق یکی از بدنام ترین چهره های تاریخ معاصر ایران دانست. اسدالله علم که به قول مرحوم دکتر مصدق «جد اندر جد جاسوس انگلیس بود» طبق سنت خانوادگی از اوان جوانی به خدمت سازمان اینتلیجنس سرویس بریتانیا درآمد و تا آخرین نفس از خدمت به بیگانگان، وطن فروشی، هرزگی و مال اندوزی دست نکشید.

رضا خان دو بار در زندگی علم به طور مستقیم و علنی دخالت می کند که هر کدام از آنها سرنوشت ساز بود. بار اول هنگامی است که پدر علم می خواست پسرش را برای تحصیل  کشاورزی به اروپا بفرستد ولی رضا شاه اصرار ورزید به جای این کار امیر اسدالله در دانشکده نوبنیاد کشاورزی کرج به تحصیل بپردازد. بار دوم رضا خان دستور داد علم با ملک تاج دختر ابراهیم قوام (قوام الملک شیرازی) ازدواج کند. این پیوند روابط میان خاندان سلطنت با اشرافیت غیرقاجاری را مستحکم می کرد زیرا علی پسر قوام با اشرف دختر رضا خان ازدواج کرده بود.علم و ملک تاج به دستور پدرانشان با یکدیگر نامزد شدند و در پائیز 1939 (1318 شمسی) با یکدیگر عقد زناشوئی بستند. اندکی بعد زن و شوهر جوان در کرج اقامت گزیدند تا علم بتواند به تحصیلاتش در دانشکده کشاورزی ادامه بدهد.

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •