محاکمه مرتضی  یزدی  و نورالدین  کیانوری؛ از سران  حزب  توده

محاکمه مرتضی یزدی و نورالدین کیانوری؛ از سران حزب توده

مرتضی یزدی و نورالدین کیانوری دو تن از سران حزب توده هنگام حضور در دادگاه نظامی در اواسط دهه 1320

کافه تاریخ- عکس

 

مرتضی  یزدی  و نورالدین  کیانوری  دو تن  از سران  حزب  توده  هنگام  حضور در دادگاه  نظامی  در اواسط دهه  1320

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •