شاه عباس صفوی؛ بنیانگذار موسیقی سبک غربی در ایران

شاه عباس صفوی؛ بنیانگذار موسیقی سبک غربی در ایران

نخستین نشانه های استفاده از موسیقی غربی، متعلق به دوره صفویه است.در این دوره برخی از سازهای غربی، از جانب پادشاهان اروپایی به عنوان هدیه، به دربار صفوی ارسال شد. البته سیاست های فرهنگی شاهان صفوی بویژه شاه عباس اول نیز در ورود موسیقی غربی به ایران بی تأثیر نبود . . .

کافه تاریخ- کافه هنر

 

نخستین نشانه های استفاده از موسیقی غربی، متعلق به دوره صفویه است.در این دوره برخی از سازهای غربی، از جانب پادشاهان اروپایی به عنوان هدیه، به دربار صفوی ارسال شد. البته سیاست های فرهنگی شاهان صفوی بویژه شاه عباس اول نیز در ورود موسیقی غربی به ایران بی تأثیر نبود. وی که در موسیقی و ساختن تصانیف ایرانی مهارت داشت، نوازنده ای فرانسوی را به دربار خویش فراخواند و به موسیقیدانان ارمنی نیز توجهی ویژه داشت. پس از شاه عباس اول، تا دوره عباس میرزا نایب السلطنه(1202- 1249 ق) فتحعلی شاه، اقدام دیگری در زمینه آشنایی با موسیقی غربی و تقلید از آن صورت نگرفت. عباس میرزا بارزترین چهره، بعد از شاه عباس و پیش از ناصرالدین شاه بود، که تغییراتی در امور فرهنگی بویژه موسیقی نظامی به وجود آورد.

منبع:

دن گارسیا دسیلوا فیگوئرا، سفرنامه، ترجمه غلامرضا سمیعی، تهران، نشر نو،1363، ص 452

 

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •